BIN (Buurt Informatie Netwerk)

Enkele inwoners hebben het initiatief genomen om, samen met jullie, mee te werken aan de veiligheid in onze buurt.

In samenspraak met de lokale politie van de Politiezone Mechelen-Willebroek wijk Mechelen werd de beslissing genomen om over te gaan tot de oprichting van een BuurtInformatieNetwerk, afgekort BIN.

Wat is een BIN : Het is een gestructureerde samenwerking tussen (burger, zelfstandige, bedrijf, beroepsgroep) en de politie, gebaseerd op participatie, communicatie en preventie en helpt mee om de sociale samenhang in het gebied te verhogen. Meer uitleg hierover kan je terugvinden in de flyer of de website links die je onderaan deze pagina kan openen.

Vanaf woensdag 7 augustus 2019 is BIN Battel actief.

Iedereen in de zone BIN Battel kan lid worden door het aansluitformulier te ondertekenen en door te mailen aan uw BIN-coördinator Hanne Smolders via bin2800battel@gmail.com. Dit formulier kan u hieronder downloaden.

Bewoners van Mechelen die niet in de zone van BIN Battel (zie stratenplan) wonen kunnen op eigen initiatief een nieuwe zone oprichten. 
Informatie kan steeds bekomen worden via BIN@pzmewi.be

https://www.mechelen.be/buurt-informatie-netwerk-bin

http://www.lokalepolitie.be/5906/vragen/buurtinformatienetwerken/bins-in-onze-zoneContact

Contactpersoon : Hanne Smolders (uw BIN-coördinator)

Telefoon : 0476 61 90 85

Adres : Hogeweg 173 – 2800 Mechelen (Battel)

E-mail : bin2800battel@gmail.com