BIN (Buurt Informatie Netwerk)

Beste inwoner van Battel,

Enkele inwoners hebben het initiatief genomen om, samen met jullie, mee te werken aan de veiligheid in onze buurt.

In samenspraak met de lokale politie van de Politiezone Mechelen-Willebroek wijk Mechelen werd de beslissing genomen om over te gaan tot de oprichting van een BuurtInformatieNetwerk, afgekort BIN.

Wat is een BIN : Het is een gestructureerde samenwerking tussen (burger, zelfstandige, bedrijf, beroepsgroep) en de politie, gebaseerd op participatie, communicatie en preventie en helpt mee om de sociale samenhang in het gebied te verhogen. Meer uitleg hierover kan je terugvinden in de flyer of de website links die je onderaan deze pagina kan openen.

Vanaf woensdag 7 augustus 2019 zal BIN Battel actief zijn.

Iedereen in de zone BIN Battel kan lid worden door het aansluitformulier te ondertekenen en te bezorgen aan de BIN-coördinator. Dit formulier kan u hieronder downloaden.

 

Bewoners van Battel of Mechelen die niet in de zone van BIN Battel wonen kunnen op eigen initiatief een nieuwe zone oprichten.
Iedere BIN start via een initiatief door de burger. Informatie kan steeds bekomen worden via
PZ.MeWi.Wijk.Mechelen@police.belgium.eu

 

https://www.mechelen.be/buurt-informatie-netwerk-bin

http://www.lokalepolitie.be/5906/vragen/buurtinformatienetwerken/bins-in-onze-zone

 

Uw BIN-coördinator : Hanne Smolders

bin2800battel@gmail.com
Hogeweg 173 – 2800 Mechelen
0476/61 90 85